Woningbouw Funderingen

Funderingen

Een degelijke fundering is de basis van alle woningbouw. De uitdrukking 'zo vast als een huis' wordt pas van kracht als een woning of gebouw stevig in de grond verankerd is. Het maken van een fundering is dan ook een van de eerste, belangrijke, stappen van het bouwproces.

Na het uitzetten van de bouw en het ontgraven van de bouwput is het tijd voor het leggen van de fundering. De ene keer wordt dit uitgevoerd door de aannemer, de andere keer wordt ervoor gekozen dit onderdeel van het werk uit te besteden aan een specialist. BAVU Betonwerken wordt regelmatig ingeschakeld voor deze fase van de ruwbouw, zowel in woning- als utiliteitsbouw.

Woningbouw Funderingen

Vooral bij project- of seriematige woningbouw werkt BAVU Betonwerken bij de aanleg van funderingen in opdracht van aannemers. Maar in de moderne wereld van nu, waarin steeds meer ruimte is voor particuliere bouwinitiatieven, wordt BAVU Betonwerken ook steeds vaker ingeschakeld door particuliere woningbouwers. Bijvoorbeeld in het project 'Oosterwold', het gebied tussen Almere en Zeewolde waar belangstellenden de gelegenheid krijgen hun eigen huis, bedrijf of voorziening te realiseren.

"Pioniers met daadkracht," hebben Mark Bakker en Rick van Uden ervaren. "Mensen die niet terugschrikken voor het aangaan van zo'n veelomvattend bouwproces." Met de aanleg van de fundering legt BAVU Betonwerken een degelijke basis waarop de toekomstige bewoners verder kunnen bouwen.

Fundering op staal

Een fundering op staal heeft geen houten of andere palen daaronder zitten. De fundering draagt daarbij op een draagkrachtige ondergrond. Vaak is dat een zandlaag, in sommige regio’s is dit een dik klei- en veenpakket. Bij funderen op staal worden traditioneel sleuven gegraven tot op circa 80 cm beneden het maaiveld. De aanleg van de fundering is op deze diepte vorstvrij. Bij erg strenge winters komt de vorst niet onder de fundering.

Fundering op palen

Is de bodem écht rot, dan moeten meer geavanceerde technieken gehanteerd worden. De meest ingrijpende oplossing is het gebruik van heipalen : prefab-elementen die in de grond worden geheid. Voor dit werk is echter een enorme machine op de werf nodig, wat soms problemen kan veroorzaken als de locatie niet vlot toegankelijk is. Een fundering op heipalen vertegenwoordigt trouwens een meerkost van 25 tot 30 % in vergelijking met een funderingsplaat.

Meer Info

BAVU Betonwerken is gefundeerd op rechtstreeks contact tussen de werkuitvoerders en de klant. Op die manier is er meer ruimte voor gericht advies en kunnen we onze opdrachtgevers helder en concreet uitleg geven.

Neemt u even contact op!

Projecten