Utiliteitsbouw Funderingen

Funderingen

Een degelijke fundering is de basis van alle utiliteitsbouw. De uitdrukking 'zo vast als een huis' wordt pas van kracht als een woning of gebouw stevig in de grond verankerd is. Het maken van een fundering is dan ook een van de eerste, belangrijke, stappen van het bouwproces.

Na het uitzetten van de bouw en het ontgraven van de bouwput is het tijd voor het leggen van de fundering. De ene keer wordt dit uitgevoerd door de aannemer, de andere keer wordt ervoor gekozen dit onderdeel van het werk uit te besteden aan een specialist. BAVU Betonwerken wordt regelmatig ingeschakeld voor deze fase van de ruwbouw, zowel in woning- als utiliteitsbouw.

Meer Info

BAVU Betonwerken is gefundeerd op rechtstreeks contact tussen de werkuitvoerders en de klant. Op die manier is er meer ruimte voor gericht advies en kunnen we onze opdrachtgevers helder en concreet uitleg geven.

Neemt u even contact op!

Utiliteitsbouw Funderingen

Ook in de utiliteitsbouw is BAVU Betonwerken actief: industriële panden, bedrijfsverzamelgebouwen, productiehallen, (auto)showrooms, kantoorgebouwen of verbouwingen.

  • Een betonnen verdiepingsvloer met wapening voor Bouw- en aannemingsbedrijf Momeij VOF in Tuitjenhorn.
  • Een compleet geïsoleerde showroomvloer voor vakgarage Mark Molenaar in Sint Pancras.
  • De fundering voor het nieuwe steunpunt/zoutopslag van Rijkswaterstaat in Wieringerwerf.
  • Carwash te Hoorn waar nu nog volop wordt gewerkt.

Conform de bouwtechnische voorschriften van het Bouwbesluit.

Fundering op staal

Een fundering op staal heeft geen houten of andere palen daaronder zitten. De fundering draagt daarbij op een draagkrachtige ondergrond. Vaak is dat een zandlaag, in sommige regio’s is dit een dik klei- en veenpakket. Bij funderen op staal worden traditioneel sleuven gegraven tot op circa 80 cm beneden het maaiveld. De aanleg van de fundering is op deze diepte vorstvrij. Bij erg strenge winters komt de vorst niet onder de fundering.

Fundering op palen

Is de bodem écht rot, dan moeten meer geavanceerde technieken gehanteerd worden. De meest ingrijpende oplossing is het gebruik van heipalen : prefab-elementen die in de grond worden geheid. Voor dit werk is echter een enorme machine op de werf nodig, wat soms problemen kan veroorzaken als de locatie niet vlot toegankelijk is. Een fundering op heipalen vertegenwoordigt trouwens een meerkost van 25 tot 30 % in vergelijking met een funderingsplaat.

Projecten